Expertise

Van Rhijn|Dijkstra Advocaten behartigt de belangen in (straf)zaken op verschillende deelgebieden van het strafrecht. Het gaat hierbij om zowel commune strafzaken als om bijzonder strafrecht. Ook hebben onze advocaten ruime ervaring in zogenoemde mega(straf)zaken.

commuun strafrecht;
Met commuun strafrecht wordt het klassieke strafrecht bedoeld. Hierbij gaat het om alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht. Veel voorkomende verdenkingen zijn:
    - levensdelicten (moord, doodslag)
    - geweldsdelicten (mishandeling openlijke geweldpleging)
    - zedendelicten (ontucht, verkrachting)
    - mensenhandel
    - ontvoering
    - vermogensdelicten (diefstal, oplichting, valsheid in geschrifte)
    - deelname aan een criminele organisatie

bijzonder strafrecht;
De advocaten van Van Rhijn|Dijkstra Advocaten hebben tevens ruime ervaring in bijzonder strafrecht. Hierbij gaat het onder meer om:
    - delicten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet, zoals:
            - het bezit van drugs
            - de handel in drugs
            - de in- en uitvoer van drugs
            - en de productie van drugs
    - verkeerszaken (Wegenverkeerswet), wapenbezit en of wapenhandel (Wet wapen en munitie)
    - fraude, witwassen en economisch strafrecht (al dan niet samen met commune delicten zoals valsheid in geschrifte, omkoping en of afpersing)

error: Content is protected !!