Commuun strafrecht

Met commuun strafrecht wordt het klassieke strafrecht bedoeld. Dit betreft alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van strafrecht. Veel voorkomende verdenkingen betreffen:
    – Levensdelicten (moord, doodslag)
    – Geweldsdelicten (mishandeling openlijke geweldpleging)
    – Zedendelicten (ontucht, verkrachting)
    – Mensenhandel
    – Ontvoering
    – Vermogensdelicten (diefstal verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte, ontneming).
    – Deelname criminele organisatie

error: Content is protected !!