EHRM

Mw. mr. R. Dijkstra is tevens gespecialiseerd in het voeren van procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

error: Content is protected !!