Samenwerking

Van Rhijn | Dijkstra Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Advocatenkantoor van Rhijn en R. Dijkstra Advocatuur. Voornoemde entiteiten zijn altijd afzonderlijk, nimmer gezamenlijk de opdrachtnemer van de werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Rhijn | Dijkstra Advocaten, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst van opdracht en kunnen worden geraadpleegd. Zij worden op verzoek kosteloos toegezonden.

error: Content is protected !!